• Visie en missie
 • Tips beveiliging
 • Belastingsvermindering
 • Links

Veiligheid is onze missie, kwaliteit onze visie.

Onze missie is om alle woningen en bedrijven te beveiligen. Er is namelijk niets zo vervelend en shockerend als een inbraak. We willen dit echter niet zomaar doen. We eisen dat dit gebeurt met producten van de beste kwaliteit. Ook de plaatsing van de materialen moet zeer correct verlopen. Een gebrek aan kwaliteit is voor een inbreker immers een mogelijkheid om toch het pand te kunnen binnendringen.

 

 

 

De beveiliging van uw woning of pand begint met een goed plan.
Daarnaast is het belangrijk dat er een goed sleutelbeheer is en dat er een zekere dicipline bestaat om een aantal basisregels in acht te houden en uit te voeren.


Voor een waterdichte beveiliging volgen we de OFEM theorie. 100% beveiliging bestaat niet maar als we deze theorie volgen kunnen we ons zeer goed beveiligen tegen ongewenste personen.

OFEM staat voor

Organisatorische Maatregelen

Dit zijn alle technieken die men zelf kan toepassen in en rond de woning. De bedoeling hiervan is dat de woning er bewoond uitziet, wat een groot deel van de inbrekers zal afschrikken. Zo kan u bijvoorbeeld de brievenbus steeds laten leegmaken indien u op vakantie bent, licht laten branden indien u niet thuis bent tijdens de feestdagen. Ook visuele controle is zeer belangrijk: het tijdig snoeien van de hagen, contact houden met de buren, enz...

Fysische Maatregelen

Fysische beveiliging is het technisch beveiligen van alle gevelopeningen van uw woning. Daarvoor vraagt u best advies aan diegenen die specialist zijn inzage inbraakpreventie. Het is namelijk van groot belang dat er voor uw woning een concept wordt uitgewerkt dat gebaseerd is op kennis, duurzaamheid en kwaliteit.

Elektronische Maatregelen

Of beter gezegd: signaliseren van de inbreker wanneer deze uw pand betreedt. Hier geldt opnieuw de regel dat u u best laat bijstaan door de juiste mensen. Een elektronische signalisatie heeft tot doel het signaliseren van een mogelijke ongewenste indringer. Door middel van een goede opvolging kan er snel overgegaan tot actie zodat de indringer gevat wordt of snel van zijn plannen zal afzien. Dit is echter slechts een aanvulling op de organisatorische en fysische maatregelen.

Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Het is dus zeer belangrijk om aan alle aspecten van de OFEM-theorie voldoende aandacht te besteden.

 

 

 

Belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen inbraak en brand

Elke belastingplichtige die geld besteedt aan een betere beveiliging van de woning, waarvan hij eigenaar of huurder is, kan een belastingvermindering genieten. Om de kwaliteit van de installatie te waarborgen en recht te hebben op de vermindering moeten de werken verplicht door een erkend aannemer uitgevoerd worden.

Investeringen die recht geven op vermindering

Inbraakvertragende elementen

 • specifiek inbraakwerend glas
 • sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren

Diefstaldetectie

 • alarmsystemen
 • abonnementskosten voor de aansluiting op een alarmcentrale
 • camera's uitgerust met een registratiesysteem

Beveiliging tegen brand

 • water- en poederblussers
 • automatisch blustoestel in lokalen met verwarmingsketels op stookolie
 • deuren met een brandweerstand van een half uur

Bedrag van vermindering

Het bedrag van deze belastingvermindering is gelijk aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond dat voor het aanslagjaar 2011 bepaald is op 690 euro.
Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die op hetzelfde geplaatste materiaal van toepassing zouden zijn.

Op de onderstaande website vindt u alle informatie hierover:

https://besafe.ibz.be/nl/burgers/02_mijn_huis_ma_maison/pages/690eurobelastingsvermindering.aspx

 

 

Interessante websites

http://slotenmaker.injebuurt.be